ASV Business Consulting and News AB

Våra konsulttjänster kan bidra till ökad effektivitet, kvalité, service och lönsamhet för ert företag.

Förbättra er logistik

Logistikutredning med kartläggning och analys av verksamheten, framtagning av åtgärdsplaner och implementering av förbättringar samt uppföljning.

Öka er försäljning

Formulera mål för försäljning, ta fram försäljningsplaner, kontakta befintliga, nya kunder och genomföra kundundersökningar samt kundbesök. Ta fram offerter och avtal samt förhandla. Utveckla order- och reklamationshantering samt kundservice.

Digitalisera er marknadsföring

Planering  av marknadsföring  för sociala medier med framtagning av contentplan efter kundens behov och önskemål

Miljö och kvalitétsarbete

Organisera och förbättra hållbarhetsarbetet genom att ta fram mål, processer och planer för miljö- och kvalitetsarbetet. Samt säkerställa att ert företag uppfyller kraven för miljö- och kvalitéts certifieringar och är i enlighet med gällande ISO standarder.

Leverantörsamarbete 

Kartlägga, analysera och utveckla samarbetet med leverantörer.  Ta fram förslag och planer på samarbete med leverantörer. 

Kravställning och analys 

Kravställning av webbplats för de företag som har webbplats, kravställning för företag som vill skaffa webbplats och kravställning för företag som vill skaffa E-handel.  Samt webbanalys av webbplats.

Kontakta ASV Consult

Ring oss

+46 (0)70 254 86 52

0