ASV Business Consulting and News AB

Lär känna oss

Vi är ett konsultföretag på Småländska höglandet. Med fokus på att utveckla och förbättra. Vi är flexibla och anpassar uppdragen efter våra kunders förutsättningar, behov och önskemål. 


Nätverk

Vi har ett utvecklat nätverk och deltar på olika event som mässor, föreläsningar, seminarium och nätverksträffar. Etablerade kontakter med olika branscher, företag och verksamheter.  

Kompetenser 

Kompetens inom logistikområdet, lager och transport, kvalitet- och miljöområdet, försäljning och kundtjänst samt leverantörsamarbete. 

Digitalisering med kravställning av webbplats,  kravställning för E-handel, webbanalys av webbplats samt planering för marknadsföring på sociala medier etc. 

Olika typer av uppdrag!​

Uppdrag för köpare och säljare av lager och transporter in- och utrikes.

Logistik

Logistikutredningar, och logistikupphandlingar.

Försäljnings- och kundtjänsts uppdrag samt miljö- och kvalitetsuppdrag.

Försäljning

Offerter, avtal, förhandlingar samt miljö- och kvalitetshandbok. 

Digitalisering,  planering av marknadsföring för socialmedier och analys av webbplats.

Digitalisering

Kravställning för webbplats,  kravställning för E-handel, webbanalys för webbplats och contentplan för social medier.

0