ASV Business Consulting and News AB

Vi är ett konsultföretag på Småländska Höglandet!

Me​d fokus på att utveckla och förbättra för företag. Vi är flexibla och anpassar uppdragen efter våra kunders förutsättningar, behov och önskemål. Boka möte med oss!

Vi planerar efter ert företags behov och målsättningar samtidigt som vi sätter upp riktlinjer för att hjälpa er att på sikt öka ert företags lönsamhet.

Kompetenser!

Kompetens inom logistikområdet, lager och transport, kvalitet- och miljöområdet, försäljning och kundtjänst samt leverantörsamarbete. Kompetens inom digital affärsutveckling, kravställning för webbplats, kravställning för E-handel, webbanalys samt planering för marknadsföring på sociala medier etc. 

 


OLIKA TYPER AV UPPDRAG!​ 

HÄNG MED DU/NI OCKSÅ!

Logistik

Uppdrag för köpare och säljare av lager och transporter in- och utrikes. Logistikutredningar, och logistikupphandlingar.

Försäljning

Försäljnings- och kundtjänsts uppdrag samt miljö- och kvalitetsuppdrag. Offerter, avtal, förhandlingar samt miljö- och kvalitetshandbok. 

Digital affärsutveckling

Uppdrag kravställning för webbplats, webbanalys, kravställning för E-handel och contentplan för marknadsföring på sociala medier, etc.

Lär känna oss!

Telefonnummer: +46 (0)70 254 86 52

Vi arbetar med uppdrag enligt ert önskemål och behov samtidigt som vi använder vår kunskap och kompetens.